Kvalitet og kunnskap – Din trygghet

Hos oss skal læring gjøres i felleskap – dele av våre hverdager og utfordringer

Våre kursholdere har lang erfaring og god kompetanse innen godstransport,  persontransport i rute og persontransport tur.
Vi har mange års trening i ulykkesberedskap, førstehjelp og brann.
Vi har erfaring fra å holde kurs for Esso i økonomisk og atferdsmessig kjøreopplæring og HMS gjennom 10 år.
Vi er stolte av våre ny flotte kurslokaler, spesielt tilrettelagt for både teoretisk og praktisk del av kursene.
Vi serverer som alltid en kjempe god lunsj. Frukt/snacks står fremme hele dagen.

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 16. april 2008 med henvisning til EØS- avtalen.

Kompetansebeviset er gyldig i 5 år. For å fornye det må sjåføren ha gjennomført et 35 timers etterutdanningskurs.

Førerkortklasser:

C  C1  CE  C1E  D  D1  DE  D1E

  • Etterutdanningen må gjennomføres innen hvert 5 år.
  • Det skal ikke avlegges noen prøve i forbindelse med etterutdanningen.
  • Denne ordningen omfatter alle sjåfører som kjører mot vederlag som lønn og andre økonomiske eller materielle godtgjørelser.
  • Hvis ønskelig kan kursene hos oss tilrettelegges etter deres ønske med internopplæring innenfor bestemte timer.

Meld deg på kurs her!