YSK – Yrkessjåførkurs

Ønsker du etterutdanning for yrkessjåfører? Vi tilbyr både ukes og helgekurs

Etterutdanning av yrkessjåfør – Gods/person/kombi

Fokus på praksis og faglig diskusjon på YSK-Kurs.

Tok du 35-timers etterutdanningskurs for fire år siden? Da er det på tide å tenke på årets YSK-kurs. Vi tilbyr ukeskurs og helgekurs.

Hensikten med etterutdanningen er at du skal oppdatere, utdype og repetere kunnskap som er viktig i det daglige arbeid. Vi har økt antallet praktiske øvelser for å gi mer aktiv læring.

Vi legger dessuten opp til faglige diskusjoner i alle modulene, hvor deltakerne deler av egne erfaringer og kunnskap – og lærer av andres. Hensikten er å få mer engasjement og interaksjon i undervisningen.

Vi har instruktører som er spesialister på sine fagområder, så du er garantert et kvalitetskurs.

Du får tildelt en mappe med alt undervisningsmateriell som er brukt under kurset, og tilbud om en utrolig god lunsj.

Krav om forkunnskaper

For å kunne delta på etterutdanning må du ha gyldig førerrett og ha yrkessjåførkompetanse som kan fornyes.

Innhold i YSK-kurset

Aktuelle lovbestemmelser

Førstehjelp og ulykkesberedskap

Service og kundebehandling

Arbeidsmiljø

Ergonomi, helse og ernæring

Kriminalitet og smugling

Ny teknologi

Sikring av last

Bedriftsinterne behov

Generell trafikksikkerhet

Optimal og sikker kjøring med buss eller lastebil

Meld deg på YSK-kurs

Gå til vår påmeldingside og meld deg på! Eller ta kontakt med oss, om du har andre spørsmål.